Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.12.2020
Schválený rozpočet 80 671 000 Kč 4 809 000 Kč
(splátka půjčky 5 399 000 Kč)
Schválený rozpočet 75 862 000 Kč
Upravený rozpočet 79 757 550 Kč -12 251 900 Kč
(splátka půjčky 5 399 000 Kč)
Upravený rozpočet 92 009 450 Kč
běžné příjmy 78 457 550 Kč běžné výdaje 64 207 350 Kč
ostatní příjmy 1 300 000 Kč Stav ke dni 16.12.2020 ostatní výdaje 27 802 100 Kč velké opravy 4 824 000 Kč investice 22 978 100 Kč
Skutečnost 89 274 038 Kč 13 420 203 Kč
(splátka půjčky 5 440 759 Kč)
Skutečnost 75 853 835 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Chodník a parkoviště ul. Sokolovská 9173 13 650 000 Kč
Snížení enegetické náročnosti objektu čp. 14 9179 3 800 000 Kč
Ostatní 0 3 356 100 Kč
Rekonstrukce byt. domu čp. 16 9190 1 150 000 Kč
Vodovod Hradišťská k č.p. 69 9188 320 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 4 279 000 Kč
Opěrná zídka ul. U Lesa 9154 350 000 Kč
Opravy v MŠ Sídliště 9085 125 000 Kč
Oprava potrubí KMŠ 9073 70 000 Kč
Dotace pro KMŠ 2513 0 Kč