Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.09.2021
Schválený rozpočet 73 635 000 Kč 1 544 000 Kč
(splátka půjčky 4 724 000 Kč)
Schválený rozpočet 72 091 000 Kč
Upravený rozpočet 75 625 200 Kč -19 375 000 Kč
(splátka půjčky 4 724 000 Kč)
Upravený rozpočet 95 000 200 Kč
běžné příjmy 75 575 200 Kč běžné výdaje 63 008 100 Kč
ostatní příjmy 50 000 Kč Stav ke dni 08.09.2021 ostatní výdaje 31 992 100 Kč velké opravy 4 612 000 Kč investice 27 380 100 Kč
Skutečnost 68 532 566 Kč 10 762 174 Kč
(splátka půjčky 3 582 866 Kč)
Skutečnost 57 770 393 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 16 833 100 Kč
Rekonstrukce kuchyně v KMŠ 909192 5 060 000 Kč
Lipová alej - směr Mor. Písek 909187 1 830 000 Kč
Chodník a parkoviště - ul. Sokolovská 909173 1 000 000 Kč
Výsadba TTP 4, TTP 5 909193 635 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 4 247 000 Kč
Sportovní hala, ul. Šance 330166 210 000 Kč
Fotbalové hřiště, ul. Na Zámecké 330868 85 000 Kč
Zimní stadion, ul. Sokolovská 330867 70 000 Kč
AGT 340007 0 Kč