Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 31.08.2021
Schválený rozpočet 73 635 000 Kč 1 544 000 Kč
(splátka půjčky 4 724 000 Kč)
Schválený rozpočet 72 091 000 Kč
Upravený rozpočet 74 331 200 Kč -19 375 000 Kč
(splátka půjčky 4 724 000 Kč)
Upravený rozpočet 93 706 200 Kč
běžné příjmy 74 281 200 Kč běžné výdaje 64 864 100 Kč
ostatní příjmy 50 000 Kč Stav ke dni 28.07.2021 ostatní výdaje 28 842 100 Kč velké opravy 4 562 000 Kč investice 24 280 100 Kč
Skutečnost 60 440 875 Kč 13 786 951 Kč
(splátka půjčky 3 184 364 Kč)
Skutečnost 46 653 924 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 13 733 100 Kč
Rekonstrukce kuchyně v KMŠ 909192 5 060 000 Kč
Lipová alej - směr Mor. Písek 909187 1 830 000 Kč
Chodník a parkoviště - ul. Sokolovská 909173 1 000 000 Kč
Výsadba TTP 4, TTP 5 909193 635 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 4 197 000 Kč
Sportovní hala, ul. Šance 330166 210 000 Kč
Fotbalové hřiště, ul. Na Zámecké 330868 85 000 Kč
Zimní stadion, ul. Sokolovská 330867 70 000 Kč
AGT 340007 0 Kč