Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.12.2020
Schválený rozpočet 80 671 000 Kč 4 809 000 Kč
(splátka půjčky 5 399 000 Kč)
Schválený rozpočet 75 862 000 Kč
Upravený rozpočet 85 869 550 Kč -12 209 900 Kč
(splátka půjčky 5 441 000 Kč)
Upravený rozpočet 98 079 450 Kč
běžné příjmy 84 403 550 Kč běžné výdaje 76 119 350 Kč
ostatní příjmy 1 466 000 Kč Stav ke dni 31.12.2020 ostatní výdaje 21 960 100 Kč velké opravy 4 304 000 Kč investice 17 656 100 Kč
Skutečnost 89 274 038 Kč 13 420 203 Kč
(splátka půjčky 5 440 759 Kč)
Skutečnost 75 853 835 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ostatní 0 3 759 000 Kč
Opěrná zídka ul. U Lesa 9154 350 000 Kč
Opravy v MŠ Sídliště 9085 125 000 Kč
Oprava potrubí KMŠ 9073 70 000 Kč
Dotace pro KMŠ 2513 0 Kč